حسابداری اسپاد/انبار تعدادی

400,000 تومان1,500,000 تومان

صاف
400,000 تومان1,500,000 تومان

توضیحات

حسابداری اسپاد/انبار تعدادی

Spad Warehouse number

Spad Account / Asset / Property Management

نرم افزار انبار تعدادی اسپاد

Spad Warehouse number

نرم افزار انبارداری به منظور تسهیل، بالا بردن دقت و سرعت عملیات انبارداری که در گذشته به صورت سنتی (دستی) انجام می گرفت، ارائه شده است. با استفاده از این نرم افزار امور مدیریت ورود، خروج و نگهداری کالا ها به صورت مکانیزه انجام خواهد گرفت.

 امکانات

کالاSpad Warehouse number

 • تعریف کالا به صورت انفرادی، تک سطحی، دو سطحی، گروهی و کلاس کالا
 • تعریف واحد کالا به دو صورت ساده، پیشرفته به همراه مولفه های واحد جهت محاسبه فرمول، ارتباط بین واحد های کالا و …  -Spad Warehouse number
 • تعریف ویژگی کالا از نوع انتخابی و مقداری
 • ثبت مشخصات کالا با امکان پیوست تصویر کالا
 • تعریف کالاهای جایگزین
 • تعریف گروه ویژگی، ویژگی و تخصیص آن به کالا و گروه مربوطه
 • امکان تعریف گروه کالا به صورت درختی و تخصیص کالا به هر گروه

انبار

 • تعریف انبار و گروه انبار با نحوه نمایش به صورت درختی برای تسهیل و کنترل در اسناد انبار
 • تعریف مسئول انبار، تخصیص دسترسی انباردارها به بخش یا کل انبارها
 • امکان دادن مجوز برای منفی شدن موجودی در سطح انبار
 • تعیین روش مقداری خروج کالا ( LIFOو FIFO)

اسناد

 • تعریف انواع اسناد انبار، اسناد کنترلی و تعریف وابستگی بین آنها
 • ویرایش اسناد انبار تعریف شده در نرم افزار
 • قابلیت اختصاصی کردن اسناد انبار
 • تعریف امضا کنندگان اسناد
 • تولید شماره اسناد انبار به صورت خودکار
 • ثبت شماره اسناد انبار به صورت دستی
 • صدور اسناد مشابه و یادداشت
 • کنترل ثبت سند به تاریخ گذشته
 • کنترل مقادیر منفی، بلوکه، حداقل ها، حداکثرها و نقطه سفارش و… در صدور اسناد
 • اختصاص گروه کالا های خاص برای هر نوع از اسناد
 • اختصاص انبار های خاص برای هر نوع از اسناد
 • استفاده از کالای سطح1 و سطح 2 در صدور اسناد -Spad Warehouse number

 عملیات -Spad Warehouse number

 • قطعی سازی و غیر قطعی سازی عملیات به صورت تعدادی
 • انبارگردانی پیشرفته با تنظیمات دلخواه برای انواع شمارش و پذیرش نتایج شمارش
 • اضافه کردن انبار و کالا به انبارگردانی
 • انتخاب مبنای شمارش بر اساس نزدیکترین به موجودی، بیشترین دفعات تکرار، آخرین شمارش، بالاترین شمارش و …
 • نمایش شمارش های قبلی یا پنهان کردن آن در شمارش های بعدی
 • اتصال دسته ای حواله ها، رسیدها و همچنین ابطال آنها

گزارشات-Spad Warehouse number

 • گزارش گروه کالا بر اساس عنوان گروه، کد گروه والد و عنوان گروه والد
 • گزارش انبار بر اساس نام انبار، کد انبار، کد عنوان گروه، عنوان گروه انبار
 • گزارش گردش کالا بر اساس نوع سند، نام انبار، نام کالا، کد کالا، کد انبار، سریال کالا، شماره دستی، گروه کالا، طرف حساب، گروه انبار، تاریخ و …
 • گزارش کاردکس کالا براساس نمایش به صورت تعدادی، ارتباط اسناد و همچنین براساس گروه انبار، گروه کالا، انبار ، کالا، تاریخ و …
 • گزارش ارتباط بین اسناد انبار بر اساس نام کالا، نام انبار، کد انبار، تعداد کالاو …
 • گزارش گردش اسناد طرف حساب بر اساس نام و نام خانوادگی طرف حساب، نقش طرف حساب،شماره سند، نوع سند و نام انبار
 • گزارش انبارگردانی بر اساس عنوان انبارگردانی، وضعیت انبار گردانی(آغاز نشده، در حال شمارش، شمارش یافته، خاتمه یافته)، کد انبار، نام انبار، کد کالا، نام کالا و میزان مغایرت
 • گزارش کالاهای موجود در انبار بر اساس، نام انبار، نام کالا، موجودی کالا، واحد کالا، کد کالا، ماهیت کالا(انباری، اموالی، انباری اموالی)، گروه کالا، واحد کالا، کلاس کالا، تاریخ و …
 • گزارش اسناد انبار بر اساس تاریخ، نوع سند(رسید، حواله، درخواست ورود، درخواست خروج) ، طرف حساب، نام انبار نام کالا،-Spad Warehouse number
 • گروه کالا ، نوع نمایش(فهرستی، کل سند) و …
 • گزارش ورود و خروج کالا به تفکیک نوع سند، نام کالا، نام انبار، طرف حساب، تاریخ و …
 • گزارش از اسناد مرتبط مانند برگشت خرید وابسته به خرید، برگشت فروش وابسته به فروش، خرید وابسته به درخواست ورود، فروش وابسته به درخواست خروج و …
 • -Spad Warehouse number

ليست قيمت های نرم افزار انبار (تعدادي) اسپاد

شما می توانید از این قسمت، ویژگی های نرم افزار و قیمت ها را مشاهده نمائید.

ليست قيمت های نرم افزار انبار (تعدادي) اسپاد- Spad Warehouse number
اطلاعات بیشتر
عنوانکدقيمت (ريال)قابليت نرم افزار انبار (تعدادي) اسپاد
پايه(تک کاربره)710614,000,000اين نسخه شامل امکانات : تعريف گروه انبار در يك سطح و تخصيص انبار به آن  ، تعريف کالا به صورت تک سطحي ، تعريف واحد اندازه گيري (واحد – مقياس ) ، تعريف گروه كالا بصورت درختي در سه سطح  و تعريف كالا و تخصيص آن به گروه  ثبت  انواع رسيدها (تعدادي) ( رسيد خريد ، رسيد فروش رسيد اماني ، رسيد ضايعات رسيد برگشت از خريد ويا فروش ، رسيد انبار به انبار )  ثبت   انواع حواله ها (تعدادي، حواله فروش ، حواله ضايعات ، حواله اماني و…) ، گزارش از اسناد انبار ، گزارش كاردكس كالا ( تعدادي )، گزارش موجودي کالاها در گروهها ، گزارشات متنوع در خصوص موجودي كالاها ، تبديل اسناد انبار موقت به دائم و بالعکس، تعريف دفترچه تلفن، تعريف سطح دسترسي كاربران و.  تخصيص عكس به كالا ، توضيحات پيش فرض ، باركد خوان و امكان چاپ باركد
پايه(شبكه)720617,000,000اين نسخه در قالب شبكه 2 كاربر ارائه شده است و شامل كليه امكانات كد (71061)مي باشد.
کاربردي(تک کاربره)710628,000,000اين نسخه شامل کليه امکانات کد(71061) به انضمام  :تعريف گروه كالا بصورت درختي در سطوح نامحدود و تعريف كالا و تخصيص آن به گروه ، تعريف گروه انبار به صورت درختي در سطوح نامحدود  و تخصيص انبار به آن ، تعريف مسئول انبار براي هريک از انبارها ، نمايش ارتباط اسناد صادر شده با يکديگر ، محاسبه و تعيين مغايرت نسبت به متوسط شمارش ها ، تعريف شماره سريال، انتخاب انبارهاي متعدد در تعريف انبار گرداني ، گزارشات پيشرفته
کاربردي(شبكه)7206211,000,000نسخه فوق در قالب شبكه 2 كاربر ارائه شده است و شامل كليه امكانات كد (71062) مي باشد
جامع(تک کاربره)7106412,000,000اين نسخه شامل  کليه امکاناتکد (71062) به انضمام :تعريف واحد جايگزين ،تعريف كالاي جايگزين،تعريف ويژگيهاي كالا و ايجاد كلاس كالا و تعريف كالا با استفاده از كلاس هم بصورت دستي و اتوماتيك  ، ويرايش اسناد انبار ، تعريف درج تکراري سطر سند انبار ، تجميع سطرهاي تکراري در اسناد انبار ، تعريف صدور سند مشابه براي اسناد انبار ، تعريف اسناد يادداشت براي انواع اسناد انبار ، تعريف انبارهاي مورد پذيرش براي انواع اسناد انبار ، تعريف طرف حسابهاي مورد پذيرش ، توليد شماره سند اتوماتيک بر اساس نوع سند و انبار انتخاب شده ، ثبت سند انبار در وضعيت يادداشت ، انتخاب مبناي شمارش بر اساس : آخرين شمارش ، متوسط شمارش ها ، نزديکترين شمارش ها به موجودي ، شمارش با بيشترين تکرار ، بزرگترين شمارش ، کوچکترين شمارش ، نمايش شمارش هاي قبلي و يا پنهان کردن آن در دفعات شمارش ، افزودن انبارهاي مختلف در تعريف يک انبار گرداني ، افزودن کالاها به صورت دستي و يا اتوماتيک به ليست کالاهاي انبارگرداني ، طراحي گزارشات ،تعريف مشخصات تکميلي اشخاص ، ‌امكان تعريف موءلفه براي واحدهايي از جنس ساير موارد ، امکان تعريف موءلفه از جنس صحيح و اعشاري ، تعريف واحد جايگزين با استفاده از ارتباط موءلفه هاي واحد جايگزين با موءلفه هاي واحد اصلي ، تعريف گروه ويژگي ها و تخصيص ويژگي ها به هر گروه از ويژگي ها ، تعريف و تخصيص ويژگي هاي قيمت ناپذير (کلاس کالا) ، تخصيص نوع انبار به انواع انبارهاي تعريف شده از قبل (انبار مواد اوليه ، ضايعاتو…) ، انواع اسناد انبار در تعريف سند انبار، تعريف اسناد غير کنترلي ، تغيير کليه عناوين موجود در فرمها ، تعريف اسناد وابسته براي هر يک از اسناد ، تعريف گروه کالاهاي مورد پذيرش براي انواع اسناد انبار ، تعريف طرف حساب و انبار براي اسناد انبار به صورت ثابت ، امکان ثبت اسناد وابسته براي اسنادي که اسناد وابسته دارند ، امکان گزارشگيري از شمارش دستي ، شماره عطف ، شماره قرار داد ، شماره بارنامه براي اسناد انبار ، کنترل موجودي منفي در انبارها
جامع(شبكه)7206415,000,000نسخه فوق در قالب شبكه 2 كاربر ارائه شده است و شامل كليه امكانات كد (71064) به انضمام ارسال
و دريافت پيام بين كاربران (صوتي، تصويري، متن) مي باشد.

لازم به توضیح است که به قیمت های مذکور 9% ارزش افزوده اضافه می گردد.

 Spad Warehouse number

Brand

حسابداری اسپاد

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “حسابداری اسپاد/انبار تعدادی”

محصولات مرتبط